baner opcina pusca mjesto dobrog zivljenja 2016

logo APPRRRU Narodnim novinama broj 71 od 03. kolovoza 2016. objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U okviru Mjere 7. potpora se dodjeljuje kroz sljedeće podmjere:

Podmjera 7.1. – Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti,

Podmjera 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije,

Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_71_1694.html

pgo vijestNačelnica Općine Pušća objavila je Javnu raspravu o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2021. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2021. godine trajat će 30 dana, i to u vremenu od 29. srpnja do 29. kolovoza 2016. godine.

Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2021. godine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama Općine Pušća, Kumrovečka 109, Donja Pušća te na službenoj internetskoj stranici Općine Pušća www.pusca.hr.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2016. – 2021. godine mogu se dostaviti do zaključenja javne rasprave.

pdfOPŠIRNIJE / ODLUKA

pdfNACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2021. GODINE

Stranica 1 od 34