zgrada opcine pan

zgrada opcineNa temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnica Općine Pušća objavljuje

JAVNI POZIV
(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Pušća obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom:k.č.591 upisana u zku 1175, k.o.Pušća,k.č. 593/1 upisana u zku 552, k.o.Pušća, k.č. 593/3 označena kao put u zku 2035,k.o.Pušća, k.č.br 593/4 upisana u zku 4254, k.o.Pušća,k.č. 597/3 u z.k.u. 3863,k.o. Pušća, o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste.

Cesta: Kumrovečka cesta u naselju Gornja Pušća
Oznaka ceste: k.č.br.: 591,593/1,593/3,593/4,597/3, sve k.o. Pušća

Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice izvedeno je tijekom travnja 2016.god. Snimanjem su obuhvaćeni izvedeni vozni trak, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.
Podaci o ovlaštenom inženjeru koji u svojstvu ovlaštene osobe izrađuje geodetski elaborat: Luka Stanković dipl. ing. geod., ovlašteni inženjer geodezije, ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Zaprešić,Pavla Lončara 2.

recikliranje u nove kontenjere Zspresic 628x356U četvrtak, 26. svibnja 2016. godine, odvoz kućnog otpada, papira i plastike obavljat ce se prema redovnom rasporedu.

 

 

 

 

 

 

zgrada opcineNa temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnica Općine Pušća objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Pušća obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom:k.č.3826 put upisan u zku POPIS I, k.o.Pušća,k.č. 3829 put upisan u zku POPIS I, k.o.Pušća, k.č. 3395/23 označena kao put u zku 4828,k.o.Pušća, k.č.br 3372/1 upisana u zku 3535, k.o.Pušća, o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste.

Cesta: Ulica Ravnice u naselju Gornja Pušća
Oznaka ceste: k.č.br.: 3826,3829,3395/23,3372/1 sve k.o. Pušća

Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice izvedeno je tijekom travnja 2016.god. Snimanjem su obuhvaćeni izvedeni vozni trak, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

parking 3dOpćina Pušća kreće u izgradnju parkirališta kod dječjeg vrtića. Kako u rujnu počinje s radom DV za djecu s poteškoćama u razvoju više se neće moći koristiti parking u dvorištu dječjeg vrtića.

Sukladno navedenom općina je pokrenula izradu projekta za izgradnju parkirališta, a na isti je dobivena Suglasnost Županijskih cesta, te su se stekli uvjeti za izgradnju istog.

Proračunom za 2016. godinu i Programom izgradnje komunalne infrastrukture planirana je izgradnja parkiralište, te su osigurana sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna.

savjetodavna sluzbaAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krenula je s isplatom drugog dijela izravnih plaćanja poljoprivrednicima. Naime, nakon isplate predujma (u studenom 2015.) i prvu ratu isplate (11.4.), već od 16.5. kreće isplata druge rate, u kojoj će biti isplaćen sav preostali dio izravne potpore.

Ovo je prvi put da će cijeli iznos izravne potpore poljoprivrednicima biti isplaćen unutar mjesec i pol dana. Naime, od ulaska Hrvatske u Europsku uniju nikada se do sad nije isplaćivao predujam, nego se prva rata isplaćivala u veljači sljedeće godine, niti se s drugom ratom izravnih plaćanja započelo prije kraja mjeseca lipnja. Na ovaj način, ubrzanjem administrativnih i kontrolnih postupaka te pravovremenim osiguranjem novca iz Državnog proračuna, poljoprivrednicima će novac na žiro račune stići mjesec dana ranije nego je to bio slučaj u prethodne 3 godine.

Isto tako, krajem ove godine poljoprivrednicima će biti isplaćen i predujam za proizvodnu 2016. godinu u iznosu od 776 milijuna kuna. Nadalje, sukladno Zakonu o poljoprivredi sredstva potpore poljoprivredi do iznosa od 50.000 kuna oslobođena su od ovrhe. Korisnici potpora u poljoprivredi koji su prijavili zaštićene račune pored redovnih, dobit će iznos potpore do 50.000,00 kn na zaštićeni račun, a ostali iznos potpore (ukoliko je odobren iznos veći od 50.000,00 kn) isplatit će im se na redovni račun.

Stranica 1 od 30