baner opcina pusca mjesto dobrog zivljenja 2016

zgrada opcineOpćina Pušća objavila je Javni natječaj za imenovanje komunalnog izvidnika - domara u Općini Pušća – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni radi od 3 (tri) mjeseca, s punim radnim vremenom – 8 (osam) sati dnevno, objavljen u Narodnim novinama broj 77 od 04. kolovoza 2017. godine.

Opis poslova: Provođenje svih potrebnih mjera radi dosljedne primjene odredaba odluke Općine Pušća o komunalnom redu; predlaganje pokretanja prekršajnog postupka; obavljanje poslova na održavanju i uređenju javnih površina, mjesnog groblja, okoliša zgrade Općine Pušća, trga i pješačkih staza, zelenih površina, parkova, osim površina javnih cesta; nadziranje reda na mjesnom groblju; otvaranje i zatvaranje zgrade Općine Pušća i ostalih poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Pušća za potrebe održavanja sastanaka općinskih tijela i/ili udruga s poslovnim sjedištem na području Općine Pušća, te odgovornost za imovinu i pripadajući inventar za vrijeme korištenja istih od strane trećih osoba; skrb o tehničkoj ispravnosti jednostavnih sprava i uređaja (brava, prekidača, utičnica, vrata i sl.); obavljanje drugih poslova po nalogu pročelnika jedinstvenog upravnog odjela i/ili neposredno nadređenog službenika;

pdfOPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

20170721 123310Na ovogodišnjem, jedanaestom po redu međunarodnom festivalu folklora pod nazivom „Ohrid – city of light“ u organizaciji FA i EAFF, uz Hrvatsku predstavile su se i druge države: Rumunjska, Ukrajina, Bugarska, Belgija, Srbija… U dvije večeri festivala grad Ohrid preplavila je rijeka folkloraša, plesača, pjevača i tamburaša.

Kud „Pušća“ predstavio se s dvije koreografije „Pjesme i plesovi pušćajnske fare Sv. Jurja“, koreograf Ivica Ivanković i „Grad se beli“ – pjesme i plesovi Međimurja, koreograf Goran Knežević. Pod vodstvom stručnog voditelja plesa Ivana Filipovića, plesači Kud-a Pušća postižu zavidne rezultate. Na ovogodišnjem festivalu bili smo jedino društvo koje je pjevalo i plesalo uz živu glazbu, odnosno uz pratnju naših tamburaša. U mimohodu koji prethodi festivalu isticali smo se veselom pjesmom i glazbom. Mnogi prolaznici zastajali su u želji za fotografiranjem s članovima našeg društva. Nekoliko ih je i zapjevalo prisjetivši se tako svoje domovine Hrvatske.

zgrada opcineOpćinska načelnica Općine Pušća donijela je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017.-2022.

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije od 17. srpnja 2017. godine za Plan gospodarenja otpadom Općine Pušća potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje 2017.-2022. na okoliš. Postupak ocjene provodi Općina Pušća u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

pne logoPorez na nekretnine uveden je odlukom Hrvatskog sabora iz prosinca 2016., kojom je donijet Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16). Odredbe o porezu na nekretnine stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine, a za njegovu provedbu zaduženi su svi gradovi i općine, pa tako i Općina Pušća
Što se smatra nekretninom?
Nekretninom se smatra – kao predmetom oporezivanja:
- stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
- poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
- garažni prostor,
- drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/ prostorije, ostave, spremišta, ljetne kuhinje, zimski vrtovi)
- ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene (zapušteni hoteli, izgrađeni objekti bez poslovanja),

Stranica 1 od 54

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...