billboard 04

Javni poziv

obnov zgrada opcineNa temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) načelnica Općine Pušća objavljuje

Javni poziv

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)
Kojim Zemljomjerstvo d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 kao izvođač geodetskih radova, te OPĆINA PUŠĆA kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama – Zagrebačka ulica i Milićgradska ulica poziva nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, na utvrđivanje međa u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišne knjige.

Nerazvrstana cesta Zagrebačka ulica u naselju Gornja Pušća i Marija Magdalena nalazi se u katastarskim općinama Dubravica, Kraj i Pušća. Nerazvrstana cesta Milićgradska ulica u naselju Gornja Pušća i Hruševec Pušćanski nalazi se u katastarskim općinama Dubravica, Kupljenovo i Pušća.


Predstavnici nositelja prava (Općina Pušća) na nerazvrstanim cestama – Zagrebačka ulica i Milićgradska ulica su pokazali granice zemljišta potrebnog za definiranje prometnice sa pripadajućim dijelovima (bankina, odvodnja i sl.), te uz stručnu pomoć ovlaštenog društva Zemljomjerstvo d.o.o. iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14 (ovlašteni inženjer geodezije Sanja Kaurić Brković, dipl.ing.geod.) je napravljeno Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice tijekom lipnja i kolovoza 2018.godine. Snimanjem je obuhvaćeno izvedeni vozni trak, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.
Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 07.09.2018. u vremenu od 09.00 sati do 12.00 sati u prostorijama geodetske poslovnice Zemljomjerstvo d.o.o., Zaprešić, Mihovila Krušlina 14.

digitalna pristupacnost2

logo popis stanovnistva

prava novorodeno dijete

pum2021 naslovnica

film pusca link

baner biciklisticko pjesacka staza 1

informativna ploca 7.2.2 opcina pusca 1

eu info zgbz

zapresic doo logo

baner ucenjem do posla 1

lag sava jpgpusca in 2

covid 19

os pusca predstavljanje projekta

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...