billboard 04

Proračun

 
 
 2022. GODINA
 
 
Godišnji izvještaj
za 2020.
 Polugodišnji izvještaj
za 2021.
 Prijedlog proračuna
za 2022.
 Izglasani proračun
za 2022.
 Proračunski vodič
za građane 2022.
pdf pdf pdf pdf pdf
 
 
pdfProračun Općine Pušća za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.
 
 

wordOdluka o izvršavanju Proračuna Općine Pušća za 2022. godinu

 

wordPROGRAM građenja komunalne infrastrukture 2022

 

wordPROGRAM održavanja komunalne infrastrukture 2022.

 

wordPROGRAM gradnje ostalih kapitalnih objekata 2022

 

wordPROGRAM korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrda u prostoru na području Općine Pušća u 2022. godini

 

wordProgram utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.

 

wordPROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 2022.

 
pdfUPUTE ZA IZRADU PLANA PRORAČUNA SA PROJEKCIJAMA ZA RAZDOBLJE 2022.-2024. GODINA
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdfPROVEDBENI PROGRAM OPĆINE PUŠĆA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.

 

exPrilog 1. Terminski, akcijski i financijski plan provedbe razvojnih mjera

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2021. GODINA
 
Godišnji izvještaj
za 2019.
 Polugodišnji izvještaj
za 2020.
 Prijedlog proračuna
za 2021.
 Izglasani proračun
za 2021.
 Proračunski vodič
za građane 2021.
pdf pdf pdf pdf pdf
 
pum2021 naslovnica
Proračun u malom 2021. Općina Pušća
 

pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2021. - 30. rujna 2021.

 

exIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2021. - 30. rujna 2021.

 

pdfPotvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdfIII. Rebalans - opći dio

 

pdfIII. Rebalans - posebni dio

 

wordOdluka o III. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Pušća za 2021.

 

wordIII. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture 2021.

 

wordIII. IZMJENA I DOPUNA OV PROGRAM građenja komunalne infrastrukture 2021.

 

wordIII. IZMJENA I DOPUNA OV PROGRAM gradnje ostalih kapitalnih objekata 2021.

 

wordIII. IZMJENA I DOPUNA OV PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 2021.GOD.

 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
wordOdluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Pušća za 2021. godinu


wordII. REBALANS PRORAČUNA ZA 2021. GODINU Opći dio

wordII. REBALANS PRORAČUNA ZA 2021. GODINU Posebni dio

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
wordOdluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje 01.01. – 30.06.2021. godine


wordRealizacija Proračuna Općine Pušća za razdoblje 01.01. – 30.06.2021. Opći dio

wordREALIZACIJA Proračuna Općine Pušća za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021. Posebni dio

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

exIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnj 2021. - 30. lipnja 2021.

 

pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnj 2021. - 30. lipnja 2021.

 

pdfPotvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

exIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnj 2021. - 31. ožujak 2021.

 

pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnj 2021. - 31. ožujak 2021.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
wordGodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pušća za 2020. godinu


wordIZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRSTRUKTURE U 2020.

wordIZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2020.

wordIZVJEŠĆE PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 2020.

wordODLUKA O NAMJENI I RASPODJELI VIŠKA PRIHODA 2020.

wordODLUKA O PRIH. IZVJEŠĆA O IZVRŠ. PROGRAMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 2020.

wordODLUKA O PRIH. IZVJEŠĆA O IZVRŠ. PROGRAMA GRADNJE 2020.

wordODLUKA O PRIH. IZVJEŠĆA O IZVRŠ. PROGRAMA ODRŽAVANJA 2020.

wordRealizacija o izvorima financiranja 2020.

wordRealizacija Proračuna za 2020. godinu POSEBNI DIO

wordRealizacije Plana 2020 OPĆI DIO

wordZaključak o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pušća za 2020. godinu

 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
wordOdluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Pušća za 2021. godinu
 
wordI Rebalansa Proracuna Općine Pušća za 2021. godinu (OPĆI DIO)
 
wordI Rebalans Proračuna Općine Pušća za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (POSEBNI DIO)
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
pdfODLUKA O PRORAČUNU OP ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.
 
pdfODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OP ZA 2021.
 
pdfPROGRAM DRUŠTVENIH DJ.2021.
 
pdfPROGRAM KOR.SRED.ZADRŽ.NEZ.IZG.ZGR.2021.
 
pdfPROGRAM ODRŽAVANJA KOM.INF.2021.
 
pdfPROGRAM GRADNJE OBJEKATA I KOM.INF. 2021.
 
pdfPROGRAM GRADNJE OSTALIH KAP.OBJ.2021.
 
 
 
 2020. GODINA
 
 
exIzviješće o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine
 
pdf Izviješće o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine - FINA
 
pum 2020 naslovnica
Proračun u malom 2020. Općina Pušća
 
 
Godišnji izvještaj
za 2018.
 Polugodišnji izvještaj
za 2019.
 Prijedlog proračuna
za 2020.
 Izglasani proračun
za 2020.
 Proračunski vodič
za građane 2020.
pdf pdf pdf pdf pdf
 
pdfII REBALANS OPĆI DIO 2020.
 
pdfII REBALANS POSEBNI DIO 2020.
 
pdfODLUKA O II. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA 2020.
 
pdfPROGRAM KOR.SRED.ZADRŽ.NEZ.IZG.ZGR.2020.
 
pdfII IZMJENA I DOP.PROGRAMA GRADNJE OSTALIH KAP.OBJEKATA 2020.
 
pdfII IZMJENA I DOP. PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I KOM.INF. 2020.
 
pdfII IZMJENA I DOP.PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INF. 2020.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
exIzviješće o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje 01.01. – 30.09.2020. godine
 
pdf Izviješće o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje 01.01. – 30.09.2020. godine
 
pdfFinancijsko izvješće za razdoblje od 01.01. - 30.06.2020.
 
pdfODLUKA o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Pušća za 2020. godinu
 
pdf Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pušća za 2019. godinu
 
pdf Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Pušća za 2019. godinu
 
pdf Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019. godini
 
pdfOdluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 
pdf Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.
 
pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnj 2020. - 31. ožujak 2020.
 
pdf ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2020.
 
pdfPRORAČUN OPĆINE PUŠĆA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
 
 pdfPRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PUŠĆA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU - 15.11.2019.
 
 
 
2019. GODINA
 
proracun baner
 
Godišnji izvještaj
za 2017.
 Polugodišnji izvještaj
za 2018.
 Prijedlog proračuna
za 2019.
 Izglasani proračun
za 2019.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf  pdf pdf
 
 
File RAR FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. godinu
 
File RAR1. Rebalans proračuna 2019.
 
pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnj 2019. - 30. rujan 2019.
 
pdfOdluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna OP za razdoblje od 01.01. - 30.06.2019.
 
pdfRealizacija Proračuna za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. godine OPĆI DIO
 
pdfRealizacija Proračuna za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. godine POSEBNI DIO
 
pdfIZVJEŠTAJ PRORAČUNA OPĆINE PUŠĆA ZA RAZDOBLJE: 01.01. – 30.06.2019. GODINE
 
pdf Proračunski vodič za građane - 2019. godina
 
pdfPRORAČUN OPĆINE PUŠĆA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
 
pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnj 2019. - 31. ožujak 2019.
 
 
2018. GODINA
 
naslov pum 2018
 
File RAR Godišnji izvještaji - Proračun 2018.
 
File RARIzvještaj Proračuna za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
 
pdf2. Rebalans Proracuna OPĆI DIO
 
pdf2. Rebalansa Proračuna POSEBNI DIO
 
pdfOdluka 2. rebalans Proračuna za 2018. godinu
 
pdfIzvještaj Proračuna za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine
 
File RAR Izvještaj Proračuna za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
 
File RAR Izvještaj Proračuna za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine
 
 
wordODLUKU o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Pušća za 2018. godinu
 
wordOPĆI DIO - RAČUN FINANCIRANJA
 
wordPOSEBNI DIO - RAČUN FINANCIRANJA
 
wordPLAN RAZVOJNIH PROJEKATA 2018, I REBALANS
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pdfODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUŠĆA ZA 2018. GODINU
 
pdfPRORAČUN OPĆINE PUŠĆA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
 
pdfProjekcija Plana proračuna za 2018. godinu - POSEBNI DIO
 
pdfProjekcija Plana proračuna za 2018. godinu - OPĆI DIO
 
pdf Plan razvojnih programa
 
2017. GODINA
 
File RAR Godišnji izvještaji - Proračun 2017.
 
 
Godišnji izvještaj
za 2015.
 Polugodišnji izvještaj
za 2016.
 Prijedlog proračuna
za 2017.
 Izglasani proračun
za 2017.
 Proračunski vodič
za građane
word pdf pdf  pdf pdf
pdfOdluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Pušća za 2017. godinu
 
pdfII. Reblans Proračuna za 2017. godinu - POSEBNI DIO
 
pdfII. Reblans Proračuna za 2017. godinu - OPĆI DIO
 

pdfOdluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. godine

 
File RARIzvještaj o izvršenju proračuna
 
 ex Izvještaj Proračuna za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine
 
  pdfIzvještaj Proračuna za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine
 
ex Izvještaj Proračuna za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
 
pdf  Izvještaj Proračuna za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
 
pdf ODLUKA O I. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE PUŠĆA ZA 2017. GODINU
 
pdfPROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA U 2017. GODINI
 
pdfPROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
 
pdfPROGRAM GRADNJE OSTALIH KAPITALNIH OBJEKATA U 2017. GODINI
 

pdfPROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 
pdfODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUŠĆA ZA 2017. GODINU
 
pdfPRORAČUN OPĆINE PUŠĆA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2016. GODINA
 
pum pusca 2016 naslovnica jpg
 
dokumenti ikona
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

2015. GODINA

 
PRORAČUN U MALOM OPĆINA PUŠĆA 2015.
 
naslovnica pum 2015
 
 
dokumenti ikona
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
2014. GODINA
 
dokumenti ikona
 
 


 

 

 

 

digitalna pristupacnost2

logo popis stanovnistva

logo za web

prava novorodeno dijete

pum2021 naslovnica

film pusca link

baner biciklisticko pjesacka staza 1

informativna ploca 7.2.2 opcina pusca 1

eu info zgbz

zapresic doo logo

ucenjem do posla baner

lag sava jpgpusca in 2

covid 19

os pusca predstavljanje projekta

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...