baner bozic2016

 

pdf- Odluku o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade

 

KOMUNALNA NAKNADA

Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je, da je komunalna naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave iz kojeg se financiraju komunalne djelatnosti. Komunalna naknada je davanje koje se obračunava i naplaćuje za kalendarsku godinu.

Komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...