billboard 04

zgrada opcineNa temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnica Općine Pušća objavljuje

JAVNI POZIV
(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Pušća obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom:k.č.3959/1 put upisan u zku POPIS I, k.o.Pušća,k.č. 3963 put upisan u zku POPIS I, k.o.Pušća, k.č. 513 označena kao oranica u zku 4866,k.o.Pušća, k.č.br 512/2 upisana u zku 4865, k.o.Pušća; k.č.503/1 upisana u zku 3048 k.o. Pušća;k.č. 500/2 upisana u zku 2899,k.o. Pušća;k.č.500/1 upisana u zku 2900,k.o. Pušća o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste.

Cesta: Ul .Grmovčica u naselju Donja Pušća
Oznaka ceste: k.č.br.: 3959/1,3963,513,512/2,503/1,500/2,500/1 sve k.o. Pušća

Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice izvedeno je tijekom travnja 2016.god. Snimanjem su obuhvaćeni izvedeni vozni trak, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

slika4046Dana 13. svibnja u 18.00 sati u knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću, Silvana Vujnović, direktorica financiranja u Zadruzi za etično financiranje predstaviti će prvu etičnu banku u osnivanju i Zadrugu za etično financiranje, te pobliže pojasniti osnovna načela i principe ovakvog modela poslovanja.

Etična banka je razvojna banka u vlasništvu svojih članova čiji je primarni cilj ulaganje u razvoj zajednice kroz projekte koji su financijski, društveno i okolišno održivi.

Etična banka neće biti u vlasništvu pojedinih dioničara, već će jedini vlasnik banke biti Zadruga za etično financiranje koja se sastoji od pojedinaca i pravnih osoba, gdje svi imaju jednako pravo glasa. Na taj način omogućeno je svim članovima Zadruge, odnosno suvlasnicima banke da mogu utjecati na strateške odluke banke. Banka bi financirala svoje članove po razvojnim kamatnim stopama do maksimalnih 4%, a ujedno bi mogli koristiti sve standardne bankarske usluge ali potpuno besplatno.

Nudi vam se mogućnost da i vi postanete jedan od suosnivača prve etične banke u Hrvatskoj.

Više o ovim temama možete pročitati na linkovima:

E-banka: http://www.ebanka.eu/
Zadruga za etično financiranje: http://zef.hr/

sastanak strategija2U srijedu 4. svibnja u Pušći je održan radni sastanak na temu izrade Strateškog programa razvoja Općine Pušća 2016. – 2020. Na sastanku su, uz članove radne skupine, sudjelovali i načelnica Općine Pušća Anđela Cirkveni, donačelnica Gorupec, te direktorica konzultantske kuće Sintagma Senka Vranić.

Izradom spomenutog dokumenta bit će određen smjer razvoja Općine Pušća do 2020. godine, te će se definirati potencijali i mogućnosti kroz ciljeve i prioritete razvoja cijelog područja općine. Strategija će biti podloga i osnova za nominiranje projekata općine, privatnih poduzetnika, OPG-ova i udruga za nacionalne i EU izvore financiranje projekata.

lag sava jpgLAG SAVA uselio je u nove prostorije na adresi: Zelengaj 15, 10290 Zaprešić (Nova zgrada komunalnog poduzeća).

Radno vrijeme LAG-a SAVA: 07:00-15:00

Rad sa strankama: 09:00-13:00. Molimo stranke za prethodnu najavu dolaska na broj : 01 4008-135 ili 095 5937-629

 

 

mrazSukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04 i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 02.5.2016. o proglašenju elementarne nepogode uslijed mraza, obavještavamo građane o postupku podnošenja prijave štete od elementarne nepogode.

Rokovi za prijavljivanje štete

Dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. Oštećeni štetu prijavljuje u roku od osam dana od početka elementarne nepogode nadležnom općinskom povjerenstvu.

Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima.

sastanak strateg poljopDana 4. svibnja 2016. godine u Općini Pušća održan je sastanak na temu izrade Strategije održivog razvoja poljoprivrede na području Općine Pušća. Naime, Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske trenutno je u tijeku provedbe, te Općina smatra kako na ovaj sektorski strateški program treba obratiti posebnu pozornost, te jasno i detaljno definirati razvojne prioritete u području poljoprivrede na cjelokupnom području Općine.

Ovaj strateški program u svojoj realizaciji trebao bi jasno definirati pravce razvoja, te pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kao i potencijalnim poljoprivrednicima, a posebno mladima u lakšem korištenju potpora sredstava koji su na tržištu raspoloživi. Uz spomenuto, ovaj program trebao bi pomoći općini i u učinkovitijem planiranju razvojnih pravaca iz sfere poljoprivrede.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici radne skupine imenovani od strane Općine Pušća koji su aktivnom diskusijom o problemima u poljoprivredi doprinijeli u definiranju razvojnih pravaca Strategije održivog razvoja poljoprivrede na području Općine Pušća.

mrazŽupan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je elementarnu nepogodu za devet gradova i 21 općinu zbog vremenske nepogode uzrokovane mrazom koji je od 25. do 29. travnja na tom području nanio potpune materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, voćnjacima, vinogradima i vrtovima.

Elementarna nepogoda proglašena je za područje gradova: Dugo Selo, Samobor, Vrbovec, Sveta Nedelja, Ivanić-Grad te općina: Luka, Pušća, Kloštar Ivanić, Orle, Bistra, Brdovec, Pisarovina, Križ, Jakovlje, Brckovljani, Preseka, Rakovec, Kravarsko, Klinča Sela, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Marija Gorica, Bedenica, Gradec i Pokupsko, priopćio je Ured župana.

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...