billboard 04

Stambeno poslovna zona Donja Pušća

p

 

Osnovna namjera osnivanja i razvoja Zone mješovite namjene na području Općine Pušća jest poticanje razvoja poduzetništva, kao pokretačke snage lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog razvoja, s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području općine i poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanja konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti, te povećanja udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu Općine Pušća.

 

Izgradnjom i razvojem zone dugoročno će se riješiti potrebe za poslovnim prostorom, poduzetnicima će se omogućiti poslovno povezivanje, racionalizacija poslovanja i zajedničko korištenje pripadajuće infrastrukture, te će se osigurati brži lokalni gospodarski razvoj, sukladan prostornim i razvojnim planovima.

Glavni ciljevi osnivanja Zone mješovite namjene Pušća su:

• osiguranje dugoročnih uvjeta za razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva
• dugoročno smanjivanje nezaposlenosti, te otvaranje novih radnih mjesta
• poticanje suradnje u realizaciji konkretnih razvojnih projekata između poduzetnika i obrtnika unutar zone
• stimuliranje rasta i razvoja poduzetnika i obrtnika, posebice u pogledu razvijanja novih proizvoda, te primjene novih tehnologija

Osnivanje i razvoj Zone značajan je korak u realizaciji Strateškog plana gospodarskog razvitka Općine Pušća kojim je kao jedan od prioriteta definiran razvoj obrtništva, te malog i srednjeg poduzetništva upravo kroz implementaciju projekta izgradnje zone.

Razvojem Zone mješovite namjene predviđa se ostvarenje sljedećih rezultata:

• poboljšano gospodarsko, ekonomsko i socijalno stanje stanovništva
• povećana suradnja i učinkovitost poduzetnika
• povećanje investicijskih aktivnosti na području Općine
• veća iskorištenost postojećih potencijala
• povećanje izvoza
• rast prihoda općinskog proračuna

Zona mješovite namjene Pušća je smještena na granici naselja Hrebine i Donja Pušća te obuhvaća površinu od 12,63 ha. Područje zone smješteno je zapadno od županijske ceste Ž-2186, što je bio presudan faktor u odabiru lokacije, s ciljem iskorištavanja prometnih pogodnosti i postojeće mreže infrastrukture uz glavnu prometnicu.

Namjena prostora unutar zone definirana je Urbanističkim planom uređenja. Planom je predviđeno da prometnu okosnicu mješovite zone čini cesta položena u smjeru istok-zapad, koja zonu dijeli na sjeverni dio namijenjen pretežno stambenoj izgradnji i južni dio namijenjen izgradnji gospodarskih i poslovnih sadržaja.

 

pdf URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE MJEŠOVITE NAMJENE U DONJOJ PUŠĆI

 

1 001

 

2 001

 

3 001

 

4 001

 

 

 

 

 

 

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...