billboard 04

zgrada opcineNa temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnica Općine Pušća objavljuje

JAVNI POZIV
(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Pušća obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom:k.č.591 upisana u zku 1175, k.o.Pušća,k.č. 593/1 upisana u zku 552, k.o.Pušća, k.č. 593/3 označena kao put u zku 2035,k.o.Pušća, k.č.br 593/4 upisana u zku 4254, k.o.Pušća,k.č. 597/3 u z.k.u. 3863,k.o. Pušća, o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste.

Cesta: Kumrovečka cesta u naselju Gornja Pušća
Oznaka ceste: k.č.br.: 591,593/1,593/3,593/4,597/3, sve k.o. Pušća

Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice izvedeno je tijekom travnja 2016.god. Snimanjem su obuhvaćeni izvedeni vozni trak, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.
Podaci o ovlaštenom inženjeru koji u svojstvu ovlaštene osobe izrađuje geodetski elaborat: Luka Stanković dipl. ing. geod., ovlašteni inženjer geodezije, ZAPREŠIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Zaprešić,Pavla Lončara 2.

recikliranje u nove kontenjere Zspresic 628x356U četvrtak, 26. svibnja 2016. godine, odvoz kućnog otpada, papira i plastike obavljat ce se prema redovnom rasporedu.

 

 

 

 

 

 

slika4046Dana 13. svibnja u 18.00 sati u knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću, Silvana Vujnović, direktorica financiranja u Zadruzi za etično financiranje predstaviti će prvu etičnu banku u osnivanju i Zadrugu za etično financiranje, te pobliže pojasniti osnovna načela i principe ovakvog modela poslovanja.

Etična banka je razvojna banka u vlasništvu svojih članova čiji je primarni cilj ulaganje u razvoj zajednice kroz projekte koji su financijski, društveno i okolišno održivi.

Etična banka neće biti u vlasništvu pojedinih dioničara, već će jedini vlasnik banke biti Zadruga za etično financiranje koja se sastoji od pojedinaca i pravnih osoba, gdje svi imaju jednako pravo glasa. Na taj način omogućeno je svim članovima Zadruge, odnosno suvlasnicima banke da mogu utjecati na strateške odluke banke. Banka bi financirala svoje članove po razvojnim kamatnim stopama do maksimalnih 4%, a ujedno bi mogli koristiti sve standardne bankarske usluge ali potpuno besplatno.

Nudi vam se mogućnost da i vi postanete jedan od suosnivača prve etične banke u Hrvatskoj.

Više o ovim temama možete pročitati na linkovima:

E-banka: http://www.ebanka.eu/
Zadruga za etično financiranje: http://zef.hr/

parking 3dOpćina Pušća kreće u izgradnju parkirališta kod dječjeg vrtića. Kako u rujnu počinje s radom DV za djecu s poteškoćama u razvoju više se neće moći koristiti parking u dvorištu dječjeg vrtića.

Sukladno navedenom općina je pokrenula izradu projekta za izgradnju parkirališta, a na isti je dobivena Suglasnost Županijskih cesta, te su se stekli uvjeti za izgradnju istog.

Proračunom za 2016. godinu i Programom izgradnje komunalne infrastrukture planirana je izgradnja parkiralište, te su osigurana sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna.

lag sava jpgLAG SAVA uselio je u nove prostorije na adresi: Zelengaj 15, 10290 Zaprešić (Nova zgrada komunalnog poduzeća).

Radno vrijeme LAG-a SAVA: 07:00-15:00

Rad sa strankama: 09:00-13:00. Molimo stranke za prethodnu najavu dolaska na broj : 01 4008-135 ili 095 5937-629

 

 

zgrada opcineNa temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnica Općine Pušća objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Pušća obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom:k.č.3826 put upisan u zku POPIS I, k.o.Pušća,k.č. 3829 put upisan u zku POPIS I, k.o.Pušća, k.č. 3395/23 označena kao put u zku 4828,k.o.Pušća, k.č.br 3372/1 upisana u zku 3535, k.o.Pušća, o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste.

Cesta: Ulica Ravnice u naselju Gornja Pušća
Oznaka ceste: k.č.br.: 3826,3829,3395/23,3372/1 sve k.o. Pušća

Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice izvedeno je tijekom travnja 2016.god. Snimanjem su obuhvaćeni izvedeni vozni trak, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

sastanak strateg poljopDana 4. svibnja 2016. godine u Općini Pušća održan je sastanak na temu izrade Strategije održivog razvoja poljoprivrede na području Općine Pušća. Naime, Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske trenutno je u tijeku provedbe, te Općina smatra kako na ovaj sektorski strateški program treba obratiti posebnu pozornost, te jasno i detaljno definirati razvojne prioritete u području poljoprivrede na cjelokupnom području Općine.

Ovaj strateški program u svojoj realizaciji trebao bi jasno definirati pravce razvoja, te pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kao i potencijalnim poljoprivrednicima, a posebno mladima u lakšem korištenju potpora sredstava koji su na tržištu raspoloživi. Uz spomenuto, ovaj program trebao bi pomoći općini i u učinkovitijem planiranju razvojnih pravaca iz sfere poljoprivrede.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici radne skupine imenovani od strane Općine Pušća koji su aktivnom diskusijom o problemima u poljoprivredi doprinijeli u definiranju razvojnih pravaca Strategije održivog razvoja poljoprivrede na području Općine Pušća.

savjetodavna sluzbaAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krenula je s isplatom drugog dijela izravnih plaćanja poljoprivrednicima. Naime, nakon isplate predujma (u studenom 2015.) i prvu ratu isplate (11.4.), već od 16.5. kreće isplata druge rate, u kojoj će biti isplaćen sav preostali dio izravne potpore.

Ovo je prvi put da će cijeli iznos izravne potpore poljoprivrednicima biti isplaćen unutar mjesec i pol dana. Naime, od ulaska Hrvatske u Europsku uniju nikada se do sad nije isplaćivao predujam, nego se prva rata isplaćivala u veljači sljedeće godine, niti se s drugom ratom izravnih plaćanja započelo prije kraja mjeseca lipnja. Na ovaj način, ubrzanjem administrativnih i kontrolnih postupaka te pravovremenim osiguranjem novca iz Državnog proračuna, poljoprivrednicima će novac na žiro račune stići mjesec dana ranije nego je to bio slučaj u prethodne 3 godine.

Isto tako, krajem ove godine poljoprivrednicima će biti isplaćen i predujam za proizvodnu 2016. godinu u iznosu od 776 milijuna kuna. Nadalje, sukladno Zakonu o poljoprivredi sredstva potpore poljoprivredi do iznosa od 50.000 kuna oslobođena su od ovrhe. Korisnici potpora u poljoprivredi koji su prijavili zaštićene račune pored redovnih, dobit će iznos potpore do 50.000,00 kn na zaštićeni račun, a ostali iznos potpore (ukoliko je odobren iznos veći od 50.000,00 kn) isplatit će im se na redovni račun.

sastanak strategija2U srijedu 4. svibnja u Pušći je održan radni sastanak na temu izrade Strateškog programa razvoja Općine Pušća 2016. – 2020. Na sastanku su, uz članove radne skupine, sudjelovali i načelnica Općine Pušća Anđela Cirkveni, donačelnica Gorupec, te direktorica konzultantske kuće Sintagma Senka Vranić.

Izradom spomenutog dokumenta bit će određen smjer razvoja Općine Pušća do 2020. godine, te će se definirati potencijali i mogućnosti kroz ciljeve i prioritete razvoja cijelog područja općine. Strategija će biti podloga i osnova za nominiranje projekata općine, privatnih poduzetnika, OPG-ova i udruga za nacionalne i EU izvore financiranje projekata.

zgrada opcineNa temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnica Općine Pušća objavljuje

JAVNI POZIV
(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Pušća obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom:k.č.3959/1 put upisan u zku POPIS I, k.o.Pušća,k.č. 3963 put upisan u zku POPIS I, k.o.Pušća, k.č. 513 označena kao oranica u zku 4866,k.o.Pušća, k.č.br 512/2 upisana u zku 4865, k.o.Pušća; k.č.503/1 upisana u zku 3048 k.o. Pušća;k.č. 500/2 upisana u zku 2899,k.o. Pušća;k.č.500/1 upisana u zku 2900,k.o. Pušća o započinjanju postupka evidentiranja navedene ceste.

Cesta: Ul .Grmovčica u naselju Donja Pušća
Oznaka ceste: k.č.br.: 3959/1,3963,513,512/2,503/1,500/2,500/1 sve k.o. Pušća

Datum početka radova: Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne prometnice izvedeno je tijekom travnja 2016.god. Snimanjem su obuhvaćeni izvedeni vozni trak, nasipi, usjeci, odvodni cestovni jarci i ostali dijelovi koji čine prometnicu, te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

mrazSukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04 i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 02.5.2016. o proglašenju elementarne nepogode uslijed mraza, obavještavamo građane o postupku podnošenja prijave štete od elementarne nepogode.

Rokovi za prijavljivanje štete

Dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. Oštećeni štetu prijavljuje u roku od osam dana od početka elementarne nepogode nadležnom općinskom povjerenstvu.

Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima.

digitalna pristupacnost2

logo popis stanovnistva

logo za web

prava novorodeno dijete

pum2021 naslovnica

film pusca link

baner biciklisticko pjesacka staza 1

informativna ploca 7.2.2 opcina pusca 1

eu info zgbz

zapresic doo logo

ucenjem do posla baner

lag sava jpgpusca in 2

covid 19

os pusca predstavljanje projekta

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...