billboard 04

izbori lokalni 2021. logo

 

pdf Odluka isplata političkim strankama za troškove izborne promidžbe

pdf Odluka isplata kandidatima za načelnika za troškove izborne promidžbe

 

KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2021.

pdfKonačni rezultati lokalnih izbora 2021.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PUŠĆA PROVEDENOG 30. SVIBNJA 2021.

pdfREZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PUŠĆA PROVEDENOG 30. SVIBNJA 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOKALNI IZBORI 2021. - REZULTATI

 

pdfREZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

pdfREZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA

pdfODLUKA O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


pdfRJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE PUŠĆA

 

pdfRješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Pušća

 

pdfOdluka o obvezi rada službenika Zagrebačke županije izvan redovnog radnog vremena radi izdavanja potvrda za glasovanje na lokalnim izborima dana 16. svibnja 2021. godine

 

pdfRješenje o izmjeni Rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Općine Pušća

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Objava pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća i pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika

pdfPRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUŠĆA

pdfPRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PUŠĆA

pdfZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUŠĆA

pdfZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PUŠĆA

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Objava biračima

- Priprema registra birača za održavanje lokalnih izbora

- Obavijest biračima

- Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pušća

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Obavijest o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine:

Na linku na stranicu Ministarstva pravosuđa i uprave

https://mpu.gov.hr/izdavanje-potvrda-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije-u-postupku-kandidiranja/25001

se nalaze detaljne upute o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine.

Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je sudskih i upravnih pristojbi.“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

skolaUčenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola te učenici završnih razreda srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija od 12. do 16. travnja 2021. nastavu će pohađati uživo, dok će učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola te ostalih razreda srednjih škola nastavu pohađati na daljinu. Praktična nastava i vježbe u srednjoškolskim ustanovama u istom vremenskom razdoblju odvijat će se uživo – stoji u odluci župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića.

Odluka o organizaciji nastave za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Zagrebačka županija donesena je na preporuku Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju.

OPŠIRNIJE...

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se Javni poziv.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena cesta I ZAGREBAČKI ODVOJAK u naselju Hruševec Pušćanski na kat.čest.3662/4, 3707/6, 3715/5, 3808/3, 3810 K.O.Pušća, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

pdfOPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

cjevovodZbog dojave kvara na opskrbnom cjevovodu u Celinama, Maršala Tita 35, djelatnici su hitno poslani na sanaciju kvara te će biti obustava opskrbe vode za dijelove naselja:

Općina Pušća - Marija Magdalena
Gornja Pušća
Hruševec Pušćanski

Na navedenom području kružit će cisterna sa pitkom vodom.
Ukoliko neće biti dodatnih poteškoća normalizacija opskrbe vodom očekuje se za 3-4 sata.

Vlatka Ružđak ing.građ.
Pomoćnik voditelja RJ Vodoopskrba
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

uskrs paketiVeć tradicionalno i ove godine Općina Pušća će darovati svoje umirovljenike. Naime, sukladno Programu društvenih djelatnosti Općine Pušća za 2021. godinu, Općina će darovati uskrsnim paketima umirovljenike, čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna, te korisnike socijalne pomoći.

Podjela paketa biti će upriličena 31. ožujka i 01. travnja 2021. godine od 09.00 do 12.00 sati u prostorijama Općine Pušća.

Osobe koje imaju pravo na uskrsne pakete trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i odrezak od mirovine, kao i rješenje Centra za socijalnu skrb.

 

 

bicikl staza

 

 

Projekt biciklističko pješačke staze uz potok Lužnicu realizira se na južnom dijelu Općine Pušća, a obuhvaća izgradnju nove biciklističko pješačke staze kao i njezino opremanje. Dionica predmetnog zahvata povezuje općinu Pušća s gradom Zaprešićem što pridonosi povezivanju biciklističkih infrastruktura u smislenu cjelinu na razini urbane aglomeracije (UA) Zagreb i razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš te objedinjuje održivost, dostupnost i socijalnu uključenost kroz podizanje razine kvalitete prometnih usluga i usklađivanje prometnih potreba.

Biciklističko pješačka staza dužine cca 5,8 km nalazi se uz potok Lužnicu te prati njegovu trasu. Projekt je usklađen sa Strategijom prometnog razvoja RH 2017.-2030., odnosno mjerama G.4. Povećanje
intermodalnosti u putničkom prometu i razvoj intermodalnih putničkih čvorišta i G.12. Smanjenje negativnih ekoloških utjecaja prometa jer izgradnjom biciklističke staze doprinosi ostvarenju navedenih mjera potičući upotrebu javnog prijevoza i bicikla kao prijevoznog sredstva u dnevnim migracijama.

Navedena staza je nastavak na već izgrađenu biciklističko pješačku stazu kroz grad Zaprešić koja je također smještena uz potok što dokazuje usklađenost biciklističke infrastrukture s postojećom mrežom biciklističke infrastrukture te uspostavlja nužnu "nepostojeću kariku" u postojećoj mreži staza i time omogućava kontinuitet biciklističkog putovanja. Na ovaj način predviđena dionica povezuje mjesta u UA Zagreb u smislenu cjelinu jer omogućava povezivanje s postojećom biciklističko pješačkom infrastrukturom.

Biciklističko pješačka staza izvodi se u profilu širine 3,00 m, čime je omogućen dvosmjerni promet biciklista i pješaka na stazi. Budući da u navedenom kraju ne postoji prometna površina koja bi bila alternativni koridor za odvijanje kolnog i pješačkog prometa te za polaganje komunalnih instalacija, planirana staza zadovoljava i specifične zahtjeve: minimalne tehničke uvjete za kretanje interventnih vozila i vozila komunalnih tvrtki za potrebe održavanja. Osim izgradnje i opremanja biciklističko pješačke staze u okviru projekta uređenja, planira se i dodatno opremanje tog dijela staze u vidu postavljanja dvije pametne klupe, klupa za odmor, stalaka za parkiranje bicikla te jedne dvostrane reklamne vitrine sa ucrtanim biciklističkim rutama na području Zaprešića i općine Pušća te svim servisnim informacijama za bicikliste u svrhu sigurnije i kvalitetnije upotrebe biciklističko pješačke staze.

Na dijelovima staze postavit će se klupe i koševi za otpatke. Predmetni projekt pokazuje opravdanost izgradnje jer osigurava kontinuitet veza na početku i kraju staze jer se nadovezuje na postojeću biciklističko pješačku stazu. Staza vodi do autobusnog okretišta ZET-a u Ulici Zelengaj (početak staze) i u nastavku se spaja na postojeću biciklističko pješačku stazu do željezničke stanice Novi Dvori HŽ, iz čega je vidljivo da da je predložena dionica povezana s postojećom mrežom biciklističko pješačke infrastrukture te da je projekt integriran s predviđenim prometnim sustavima i prometnom infrastrukturom navedenog područja te doprinosi specifičnom cilju 7ii2 OPKK a to je povećanje broja putnika u javnom gradskom prijevozu. Planirana dionica omogućuje povezivanje s postojećim sustavom javnog prijevoza jer se nadovezuje na već spomenuto autobusno okretište i željezničku stanicu.

Specifični nedostatak biciklističke infrastrukture na predmetnom području znači smanjenu sigurnost prometovanja biciklista, obzirom da trenutna biciklistička infrastruktura omogućava samo djelomično prometovanje na relevantnom migracijskom području. Izgradnja nove dionice će doprinijeti rješavanju navedenog problema i omogućiti sigurnost biciklistima u prometu od općine Pušća do grada Zaprešića. Predmetni projekt integriran je s postojećim projektom regionalnog razvoja, odnosno projektom Forest ride - izgradnjom biciklističko pješačke staze na području grada Zaprešića. U cilju ostvarenja smanjenja prometnog sustava sa štetnom emisijom CO2, svaki poticaj korištenja alternativnih prijevoznih sredstava predstavlja uspjeh i ostvarenje cilja.

Treba dodati kako je predmetni zahvat dio sveukupne cikloturističke rute u općini Pušća, odnosno Rute 1: Marija Gorica - Brdovec - Pušća - Marija Gorica - Brdovec - Pušća, i Rute 2: Kupljenovo - Luka - Dubravica - Marija Gorica - Pušća. Cijela mreža biciklističkih staza i biciklističkih ruta kroz općinu Pušća ucrtana je u kartama koje su na stranicama Turističke zajednice Zagrebačke županije.

 

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja biciklističko pješačke staze uz potok Lužnica
KORISNIK: Općina Pušća
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.511.543,00 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 7.234.811,55 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.04.2021. - 01.04.2023.
PARTNER NA PROJEKTU: Grad Zaprešić

 

eu vidljivost

footer logo 43x

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Općine Pušća.

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr

 

 

 

 

baner biciklisticko pjesacka staza 1

 

 

 

MUP akcija 1Policijski službenici PP Zaprešić, dana 17. i 18. ožujka 2021. godine u vremenskom razdoblju od 08:00 do 13:00 sati, u sklopu akcije "MANJE ORUŽJA; MANJE TRAGEDIJA", provodit će prikupljanje oružja na području Općine Pušća koji mještani ilegalno posjeduju i to na adresi:

DRUŠTVENI DOM PUŠĆA
Kumrovečka 107, Donja Pušća.

Mještani mogu donijeti i bez ikakvih sankcija predati svo oružje koje ilegalno posjeduju

 

digitalna pristupacnost2

logo popis stanovnistva

logo za web

prava novorodeno dijete

pum2021 naslovnica

film pusca link

baner biciklisticko pjesacka staza 1

informativna ploca 7.2.2 opcina pusca 1

eu info zgbz

zapresic doo logo

ucenjem do posla baner

lag sava jpgpusca in 2

covid 19

os pusca predstavljanje projekta

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...