Izgradnja biciklističko pješačke staze uz potok Lužnicu

Izgradnja biciklističko pješačke staze uz potok Lužnicu

Projekt biciklističko pješačke staze uz potok Lužnicu realizira se na južnom dijelu Općine Pušća, a obuhvaća izgradnju nove biciklističko pješačke staze kao i njezino opremanje. Dionica predmetnog zahvata povezuje općinu Pušća s gradom Zaprešićem što pridonosi povezivanju biciklističkih infrastruktura u smislenu cjelinu na razini urbane aglomeracije (UA) Zagreb i razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš te objedinjuje održivost, dostupnost i socijalnu uključenost kroz podizanje razine kvalitete prometnih usluga i usklađivanje prometnih potreba.

Biciklističko pješačka staza dužine cca 5,8 km nalazi se uz potok Lužnicu te prati njegovu trasu. Projekt je usklađen sa Strategijom prometnog razvoja RH 2017.-2030., odnosno mjerama G.4. Povećanje
intermodalnosti u putničkom prometu i razvoj intermodalnih putničkih čvorišta i G.12. Smanjenje negativnih ekoloških utjecaja prometa jer izgradnjom biciklističke staze doprinosi ostvarenju navedenih mjera potičući upotrebu javnog prijevoza i bicikla kao prijevoznog sredstva u dnevnim migracijama.

Navedena staza je nastavak na već izgrađenu biciklističko pješačku stazu kroz grad Zaprešić koja je također smještena uz potok što dokazuje usklađenost biciklističke infrastrukture s postojećom mrežom biciklističke infrastrukture te uspostavlja nužnu “nepostojeću kariku” u postojećoj mreži staza i time omogućava kontinuitet biciklističkog putovanja. Na ovaj način predviđena dionica povezuje mjesta u UA Zagreb u smislenu cjelinu jer omogućava povezivanje s postojećom biciklističko pješačkom infrastrukturom.

Biciklističko pješačka staza izvodi se u profilu širine 3,00 m, čime je omogućen dvosmjerni promet biciklista i pješaka na stazi. Budući da u navedenom kraju ne postoji prometna površina koja bi bila alternativni koridor za odvijanje kolnog i pješačkog prometa te za polaganje komunalnih instalacija, planirana staza zadovoljava i specifične zahtjeve: minimalne tehničke uvjete za kretanje interventnih vozila i vozila komunalnih tvrtki za potrebe održavanja. Osim izgradnje i opremanja biciklističko pješačke staze u okviru projekta uređenja, planira se i dodatno opremanje tog dijela staze u vidu postavljanja dvije pametne klupe, klupa za odmor, stalaka za parkiranje bicikla te jedne dvostrane reklamne vitrine sa ucrtanim biciklističkim rutama na području Zaprešića i općine Pušća te svim servisnim informacijama za bicikliste u svrhu sigurnije i kvalitetnije upotrebe biciklističko pješačke staze.

Na dijelovima staze postavit će se klupe i koševi za otpatke. Predmetni projekt pokazuje opravdanost izgradnje jer osigurava kontinuitet veza na početku i kraju staze jer se nadovezuje na postojeću biciklističko pješačku stazu. Staza vodi do autobusnog okretišta ZET-a u Ulici Zelengaj (početak staze) i u nastavku se spaja na postojeću biciklističko pješačku stazu do željezničke stanice Novi Dvori HŽ, iz čega je vidljivo da da je predložena dionica povezana s postojećom mrežom biciklističko pješačke infrastrukture te da je projekt integriran s predviđenim prometnim sustavima i prometnom infrastrukturom navedenog područja te doprinosi specifičnom cilju 7ii2 OPKK a to je povećanje broja putnika u javnom gradskom prijevozu. Planirana dionica omogućuje povezivanje s postojećim sustavom javnog prijevoza jer se nadovezuje na već spomenuto autobusno okretište i željezničku stanicu.

Specifični nedostatak biciklističke infrastrukture na predmetnom području znači smanjenu sigurnost prometovanja biciklista, obzirom da trenutna biciklistička infrastruktura omogućava samo djelomično prometovanje na relevantnom migracijskom području. Izgradnja nove dionice će doprinijeti rješavanju navedenog problema i omogućiti sigurnost biciklistima u prometu od općine Pušća do grada Zaprešića. Predmetni projekt integriran je s postojećim projektom regionalnog razvoja, odnosno projektom Forest ride – izgradnjom biciklističko pješačke staze na području grada Zaprešića. U cilju ostvarenja smanjenja prometnog sustava sa štetnom emisijom CO2, svaki poticaj korištenja alternativnih prijevoznih sredstava predstavlja uspjeh i ostvarenje cilja.

Treba dodati kako je predmetni zahvat dio sveukupne cikloturističke rute u općini Pušća, odnosno Rute 1: Marija Gorica – Brdovec – Pušća – Marija Gorica – Brdovec – Pušća, i Rute 2: Kupljenovo – Luka – Dubravica – Marija Gorica – Pušća. Cijela mreža biciklističkih staza i biciklističkih ruta kroz općinu Pušća ucrtana je u kartama koje su na stranicama Turističke zajednice Zagrebačke županije.

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja biciklističko pješačke staze uz potok Lužnica
KORISNIK: Općina Pušća
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.511.543,00 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 7.234.811,55 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.04.2021. – 01.04.2023.
PARTNER NA PROJEKTU: Grad Zaprešić

footer-logo-43x

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Općine Pušća.

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content