Javna savjetovanja

Javna savjetovanja

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pušća.
Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.
Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pušća.
Opis savjetovanja; Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pušća.
Razlog i cilj donošenja Odluke propisani su odredbama članka 63. i članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/2021).

Člankom 66. stavkom 1. Zakona propisano je da je jedinica lokalne samouprave obvezna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge te što ista mora sadržati. Člankom 66. stavkom 4. Zakona propisano je da je o Odluci potrebno provesti prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana. Prijedlog Odluke propisuje da se, kao kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju (razdoblje od jednog mjeseca) koristi volumen ugovorenog spremnika komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. Korisnici javne usluge su u Odluci razvrstani u kategoriju “kućanstvo” i kategoriju “nisu kućanstvo” te je cijena obvezne minimalne javne usluge određena člankom 9. prijedloga Odluke dok je u članku 10. naveden način na koji je utvrđen iznos cijene obvezne minimalne javne usluge. Cijena obvezne minimalne javne usluge, sukladno Zakonu, obuhvaća troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove nastali radom reciklažnih dvorišta, troškove osoblja, troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom te sve druge troškove osim direktnih troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i odvojeno sakupljanje otpada. Cijena obvezne minimalne javne usluge na području Općine Pušća za korisnike kategorije kućanstvo iznosi 55,00 kuna (bez PDV-a), dok za korisnike koji nisu kućanstvo iznosi 116,00 kuna (bez PDV-a).

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pušća, radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na e-mail adresu: opcina.pusca@gmail.com.
Savjetovanje je otvoreno od 17.11.2021. do 17.12.2021. godine

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content