Prijava nepropisno odbačenog otpada

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Općine Pušća uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Pušća, Kumrovečka 109, 10 294 Donja Pušća ili na e-mail: opcina.pusca@gmail.com
Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content