Pušća danas

 

Dobro došli u Pušću!

 

Područje općine Pušća smješteno je na istočnom dijelu Marijagoričkog pobrđa. Jezgra općine nalazi se sa istočne strane potoka Pušća s kojih se u 20. stoljeću naselja polako spuštaju prema dolini.

Toponim Pušća potječe od pridjeva pust, što znači da označava pustinju, nenastanjenu zemlju. Pejzaž Marijagoričkog pobrđa, koje predstavlja prirodni okvir smještaja općine Pušća je područje pošumljenih gora, osunčanih proplanaka i padina.

Sela i zaselci općine Pušća rasuti su po pitomim brežuljcima – iako su do današnjih dana zadržali osobine poljoprivrednog područja – pripadaju gravitacijskoj zoni zagrebačke županije.  Na području općine nalazi se 8 naselja – Bregovljana, Donja Pušća, Dubrava Pušćanska, Gornja Pušća, Hrebine, Hruševac Pušćanski, Marija Magdalena i Žlebec Pušćanski.

 

Najveće naselje je Donja Pušća koje je ujedno i središte općine sa svim središnjim funkcijama. Sva ostala naselja općine gravitiraju općinskom središtu. Prema veličini treba izdvojiti i Gornju Pušću jer je u ova dva naselja smješteno više od polovice stanovništva općine. Naselja su grupirana uz važnije prometne pravce, relativno su mala i sa još uvijek prevladavajućim agrarnim obilježjima

 

Grb i zastava

 

Grb Općine je u plavom. Sveti Florijan u srebrnom obučen kao rimski vojnik koji lije vodu iz vrča na zapaljenu kući, a u lijevoj drži crvenu zastavu.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Svečana zastava Općine Pušća je jednobojna crvene-bordo boje, dvostruko skrojena i podstavljena.  Materijal izrade svečane zastave je atlas-svila visokog sjaja, boje u skladu sa likovnim rješenjem ili sa odabranim uzorkom materijala. U sredini gonfalona nalazi se grb Općine.

 

 

Iznad grba zlatnim slovima ispisan je natpis: Općina Pušća. Ispod grba u repu gonfalona nacrtani su ornamenti: grančice vinove loze, sve u skladu sa likovnim rješenjem. Ukrasni štap za ovjes gonfalona izrađen je od drva ili mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen priborom za ovjes, zlatnim cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom.

 

Pribor za nošenje zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje, zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom.

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content