Udruge

Udruge

Još su stari Grci i Rimljani poznavali institucije civilnog društva, a tada je civilno društvo predstavljalo društvo u kojem su aktivni građani sudjelovali u oblikovanju politike. U suvremenom svijetu civilno društvo predstavljaju građani koji se aktivno upliću u sve sfere društvenog djelovanja te ono kao takvo igra važnu ulogu osobito u zemljama mlade demokracije. Organizacije civilnog društva zapravo surađuju s vladom i u idealnim uvjetima postižu da ona odgovorno ispunjava svoja obećanja.

Jedno od važnih načela na kojima se temelje suvremena društva je načelo supsidijarnosti. Načelo supsidijarnosti vežemo uz civilno društvo upravo zbog osnovnog značenja tog pojma, a to je da se aktualni problemi trebaju rješavati tamo gdje nastaju, na najnižoj razini, a tek ako ta niža socijalna jedinica nije u mogućnosti sa svojim resursima riješiti problem, onda se obraća većoj distanci. Osnovna jedinica bio bi pojedinac,a on se pri rješavanju svojih problema referira na svoju užu socijalnu okolicu, te udružuje s drugim građanima sličnih ili istih interesa. Tako dolazimo do pojma civilnog društva ili civilne participacije u javnim aktivnostima koje razdvajamo od političke participacije. Dva osnovna organizacijska oblika civilnog društva su zaklade i udruge.

Danas u Republici Hrvatskoj djeluje više od 29.000 registriranih udruga, od kojih je najveći broj vezan uz velike gradove. Općina Pušća može se podičiti s udrugama koje na različitim domenama djelovanja kontinuirano rade na unaprijeđenju kvalitete života na području općine. U pitanju je ukupno 23 udruge od kojih izdvajamo:

kud_pusca

KUD Pušća

Kulturno umjetničko društvo „Pušća“ iz općine Pušća, uspješno djeluje osam godina. Posebno ga karakterizira mladost njegovih članova.

Ideja osnivača bila je da u mladoj populaciji razvije osjećaj za očuvanje tradicijskih vrijednosti i starih običaja svog zavičaja i hrvatskog naroda. Željeli smo mladima omogućiti da obogate život kulturnim sadržajima te da se na taj način kod njih razvije osjećaj za lijepo i korisno provođenje slobodnog vremena.

DVD "Marija Magdalena"

DVD Marija Magdalena

Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija Magdalena osnovano je 1965. godine nakon neuspjelog pokušaja organiziranja vatrogastva u samoj Pušći. Neposredan povod takve odluke mještana je bio požar na gospodarskoj zgradi u vlasništvu Slavka Mihok, kasnije dugogodišnjeg zapovjednika. Rukovođenje društvom tada je povjereno Horvat Stjepanu-predsjedniku, Mihok Stjepanu-tajniku, te Mihok Dragutinu-blagajniku.1969. društvo kreće u akciju izgradnje vatrogasnog spremišta zbog potrebe adekvatnog zbrinjavanja prijevozne ručne vatrogasne štrcaljke koja je naslijeđena od vatrogasaca u Pušći. Spomenuta štrcaljka je obnovljena 1992. godine, te je i danas u ispravnom stanju.1970. godine izgrađeno je vatrogasno spremište na mjestu današnje zgrade DVD-a. Donatori gradilišta bili su Stjepan, Drago i Slavko Mihok.

Iste godine organiziran je prvi tečaj za zanimanje “ispitani vatrogasac” čime DVD dobiva prvi osposobljeni vatrogasni kadar.1973. u selu je izgrađen rezervoar za vodu zapremine 13 000 litara za potrebe zaštite od požara, te mještana i njihove imovine.1975. godine kupljena je, dobrovoljnim prilozima, “Prijevozna motorna vatrogasna štrcaljka” (PMVŠ) koja je i danas u upotrebi.1976. kupljeno je kombi vozilo IMV također dobrovoljnim prilozima. 1980. organiziran je 2. tečaj za ispitane vatrogasce. Cijelo vrijeme društvo djeluje u okviru i smjernicama VSO Zaprešić.

90-ih godina raspadom istog dobivamo u vlasništvo vozilo Lada Niva koje i danas koriste kao vučno vozilo vatrogasne prikolice.Danas DVD djeluje u sastavu VZO M. Gorica i Pušća. Društvo broji 36 izvršnih članova. Predsjednik društva je Stjepan Belinić, tajnik Dražen Mihok, a blagajnik Ivica Mihok. DVD Marija Magdalena je nosioc vatrogasne aktivnosti u našoj zajednici, a i šire.

Od 1995. do 2002. godine tradicionalno su organizirali natjecanje pod nazivom Kup Marije Magdalene.Od 1997. godine trajao je ciklus osposobljavanja sadašnjih članova postrojbe. Ciklus je zaokružen sa položenim ispitom za vatrogasnog časnika (2. člana).Cijelo društvo je podosta napravilo da bi uredilo sam prostor DVD i oko njega. Također je kupljeno zemljište za manje vježbalište. DVD Marija Magdalena je sudjelovao na gotovo svim vatrogasnim natjecanjima u ovom dijelu lijepe naše i u Sloveniji. Također, društvo obučava mlađu populaciju sela Marije Magdalene za vatrogasna natjecanja, tako da društvo, također sačinjavaju mlađi dragovoljci kojima vatrogastvo predstavlja zadovoljstvo.

Udruga Branitelji Hrvatske - Ogranak Pušća

Udruga Branitelji Hrvatske – Ogranak Pušća bilježi svoje postojanje od 1998. godine sa statusom pravne osobe uz ovlaštenje uporabe žiga i žiro računa, zakonski usklađene po zakonu o udrugama 1998., upisan je u Državni zavod za statistiku i razvrstan prema poslovnom subjektu kao udruga sa socijalnim statusom matični broj: 030110, s otvorenim žiro računom kod Privredne banke.Ogranak je prvenstveno osnovan iz razloga okupljanja branitelja i članova njihovih obitelji ( sport, rekreacija, izleti i slična druženja), pružanje pravne i socijalne pomoći članovima, pomoć pri rješavanju zakonskih prava branitelja i promicanje istine o domovinskom ratu.Djelatnost udruge Branitelji Hrvatske – Ogranak Pušća teritorijalno obuhvaća područje Općine Pušća i okolnih Općina. Ukupan broj članova ogranka je 48 članova. Ogranak se financira iz članarine koja iznosi 100,00 kn godišnje te iz proračuna Općine Pušća i eventualnih sponzora.Zbog izmjena o Zakonu o udrugama 22.12.2010. godine na Osnivačkoj skupštini donesena je odluka o osnivanju i upisu u Registar pod imenom Branitelji Hrvatske Pušća a na istoj sjednici je donesen Statut udruge koji je sukladan Zakonu o udrugama. Sada udruga djeluje na području cijele RH, a mogućnost financiranja je iz općinskog, gradskog ili županijskog nivoa.

Udruga žena "Pušća"

Udruga žena “Pušća” postoji već dugi niz godina. U udruzi je učlanjeno 50-ak žena koje se bave raznim aktivnostima u službi poboljšanja kvalitete života kako svojim sumještanima, tako i svim ljudima u potrebi, no prvenstvena misija ovih plemenitih duša je bavljenje humanitarnim radom. U suradnji sa zagrebačkim Caritasom članice Udruge žena “Pušća” svake godine prikupljaju pomoć za osobe s invaliditetom koju doniraju pri sudjelovanju na fašnikom susretu za osobe s invaliditetom u Zagrebu. Uz prikupljanje humanitarne pomoći Udruga žena organizira razna predavanja za sprečavanje ovisnosti kod mladih, te predavanja i razgovore s liječnicima za prevenciju bolesti žena. Također sudjeluju u radu kreativnih radionica i na tematskim izložbama.

Aktivno rade i na organizaciji kulturnih zbivanja u svojoj Općini Pušća i šire od kojih su najznačajniji sadržaji koje organiziraju ne bi li uljepšale Božić i Uskrs sumještanima. Uz sve navedene aktivnosti tradicionalno svake godine organiziraju i fašnik u Pušći unoseći radost i razbibrigu fašničkog šarenila na veselje mladih i starih Pušćana. Ove prave dobre Samaritanke i dalje nastavljaju sa svojim hvale vrijednim radom koji je već podigao razinu kvalitete življenja na području Općine Pušća, a i šire, te se nadaju da će ubuduće biti u mogućnosti obogatiti svoj rad dodatnim sadržajima također u službi humanosti i onih najpotrebitijih.

Udruga umirovljenika "Pušća"

Udruga umirovljenika “Pušća” osnovana je prije dvadesetak godina. Udruga broji 350 članova, a pošto se radi mahom o populaciji poljoprivrednika (70%), pušćanski umirovljenici žive s malim mirovinama ispod prosjeka Republike Hrvatske. Upravo takva teška financijska situacija ovih građana bila je glavni poticaj pri osnivanju udruge koja svojim radom barem na neki način uljepšava dokolicu staračkih dana svojih članova, ljudi koji su svojim vrijednim radom doprinjeli izgradnji hrvatskog društva kakvo danas poznajemo, a danas su gotovo potpuno marginalizirani.

Članovi udruge su pravi samaritanci, te bez obzira na poteškoće u vlastitom životu pomažu onima najpotrebitijima, bolesnim članovima. Uz to, za božićne blagdane dijele pakete s namirnicama osobama starijima od 75 godina. Iako su velika većina članstva samci bez igdje ikoga nisu se povukli u sebe, nego se i dalje ponosito drže prkoseći godinama i svim okolnostima na koje stariji građani nailaze u modernom društvu, te se kontinuirano boreći za poboljšanje uvjeta života.

Lovačko društvo "Fazan"

Lovačko društvo „Fazan“ Pušća osnovano je davne 1946 godine na području opčine Pušća, na čijem području i danas obitava Lovački dom koji je smješten na samom ulazu u našu općinu.

Društvo gospodari sa ukupno 3689 ha. površine. Društvo djeluje na području lovstva, gospodarenjem lovištem i divljači, uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divljači sukladno Zakonu o lovstvu, u funkciji zaštite i očuvanju biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore uzimajući u obzir gospodarske turističke i rekreativne funkcije.

Čast nam je što smo imali dobre osnivače društva i nadasve gospodare, naslijedivši od njih znanje i iskustvo što nam je pomoglo održati tradiciju i stvoriti mnoštvo novih detalja, kako za nas tako i za buduće naraštaje i članove društva.

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content